Neden Bağımsız-Sen?

1- BAĞIMSIZ-SEN (Bağımsız Tekstil ve Deri İşçileri Sendikası) Kuruldu!


1 Mayıs 2015 günü İstanbul’da buluşan Tekstil ve Deri işçileri sektörde yeni bir sendika kurma kararı aldı. Kuruluşa karar veren işçilerden KURUCULUK müracaatları toplanmaya başlandı. Tekstil ve deri sektörlerinin yoğunlaştığı yedi farklı ilden 107 işçi ve işsiz kurucu olmak üzere müracaat etti. Müracaat edenlerin 22’si kadın işçilerdi. Fiilen çalışmayanların kurucu olamayacağı konusundaki kanun hükmü dikkate alınarak işsiz üç arkadaşın müracaatı ayrıldı ve arşive kaldırıldı. Fiilen çalışmakta olan 104 işçinin müracaatı ise 2 Haziran 2015 günü İstanbul Valiliğine teslim edildi. 23 Haziran 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bağımsız-Sen adına 425 no ile dosya açtı ve tescili tamamladı. Şimdi Tekstil ve Deri işçileri E-Devlet sistemi üzerinden hızla örgütlenmeye başladılar.

2- BAĞIMSIZ-SEN Nerede Kuruldu?


Sendika, İstanbul merkezli kurulmuştur. Tekstil ve Deri işçilerinin bulunduğu her yerde faaliyet gösterecektir. Sendikanın Genel Merkez’i MERTER’de, DİSK’in eski binasına 50 metre, Türkiye işçi sınıfının efsane lideri Kemal Türkler’in 22 Temmuz 1980 tarihinde katledildiği yere ise sadece onlarca metre mesafededir. Bağımsız-Sen’in hedefi, o günlerin ruhuyla işçi sınıfına hizmet etmektir.

3- Neden yeni bir sendika kurma ihtiyacı duyduk?


İşkolumuzda biz BAĞIMSIZ-SEN’i kurduğumuz gün 15 sendika vardı, yani biz 16. Sendikayı kurduk. İşkolumuzda bu kadar çok sendika olması, tekstil ve deri sektöründeki işçilerin istediği, beklediği türden bir sendikanın var olduğu anlamına gelmiyordu. Kuşkusuz diğer insanlar da sendika kurarken ya da sendikacılık yaparken işçiler için iyi bir şeyler yapmayı amaçlamışlardır. Ama hem eskiden kurulmuş sendikaların hem de yeni kurulmuş olan sendikaların örgütlenmeyi, kitleselleşmeyi başaramadığını gördük.

Onlarca yıl önce kurulmuş sendikaların yalnızca üç tanesi yüzde bir barajını geçebilmiş; bu üç sendikanın toplam üye sayısı ise 93 bin kişi. Diğer sendikalarla birlikte ele alacak olursak, deri ve tekstil işkolundaki kurulu bulunan sendikaların toplam üye sayısı 100 bin kadar ki bu da kayıtlı çalışmakta olan bir milyon işçinin sadece yüzde onu demektir. Bu tablonun bize söylediği şuydu: İşçiler sendikalara, sendikalar da işçilere ulaşamıyor. Demek ki, yeni bir anlayışa, yeni bir sendikal yapıya ihtiyaç vardı, bizler de bu ihtiyaçtan hareket ederek yeni bir sendikal yapı inşa etmeye karar verdik.

4- Sendikamıza hangi işkolunda çalışanlar üye olabiliyor?


Sendikamıza tekstil ve deri iş kolunda çalışan işçi arkadaşlar üye olabilir, ama biz farklı bir anlayışla sendikal hareket içerisinde yer alma iddiasındayız. Yasalar bizi “tekstil ve deri işçilerini üye yapabilirsiniz” diye sınırlayabilir, ama biz hangi sektörde olursa olsun tüm çalışanlara, işsizlere, kayıtdışı çalıştırılanlara ve hatta kaçak işçilere bile hizmet edeceğiz. Yani kapımızı çalan kim olursa olsun, elini uzatıp, seslenip bizden kim yardım isterse istesin ona yardım edeceğiz.

5- Deri ve tekstil işçileri, işkolu barajını aşan 3 sendika varken neden Bağımsız-Sen’e üye olsun?


Deri ve tekstil sektöründe yasanın aradığı yüzde bir barajını aşan üç sendika var. Bu sendikalarda bilindik sendikacılık anlayışı hakimdir. Biz, Bağımsız-Sen’i kurarken kol kola giren işçi arkadaşların büyük kısmı zaten bu sendikaları yakından tanıyan kişilerdik. Bu sendikaların sendikacılık adına yürüttüğü faaliyetleri yetersiz bulan insanlar olarak yola çıktık. Mevcut 3 ya da 15 sendika ile bir problemimiz yok, olmayacak da. Biz tekstil ve deri işçileri olarak, devletten emir almayı reddeden, patronlardan emir almayı reddeden, hükümetlerden, siyasal parti ve hareketlerden emir almayı reddeden, sadece işçilerden emir alan, işçilere hizmet edecek bir sendikal anlayışı sendikal alanda inşa edeceğiz. Bu nedenle de işçiler, hem aldığı kararlarda, hem toplu pazarlıklarda hem de sendikanın yönetim ve mali işlerinde tamamen şeffaf olan BAĞIMSIZ-SEN’i tercih edeceklerdir.

6- Bağımsız-Sen’i diğer sendikalardan farklı kılan ne olacak?


Bağımsız-Sen’de işyeri temsilci seçiminden başlayarak genel başkan seçimine kadar demokrasi taahhüdümüz var. İşçiler seçtikleri her kademeden temsilci, şube başkanı, şube yöneticisi ve genel başkan, genel yönetim kurulu üyesinden şikayetçi olur (seçenlerin %20’sinin yazılı müracaatı) ise seçimlerin yenilenmesi (işçi temsilcilerinin seçimi müracaatı takip eden 30 gün içerisinde, şube başkan, yönetim ile genel başkan ve genel yönetim için 60 gün) taahhüdümüz var. Her düzeyde delege, yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde yüzde otuz cinsiyet kotası uygulanacak. Toplu sözleşme taslağı hazırlanması ve toplu sözleşme imzalanması aşamalarında işçilerin onaylaması zorunluluğu var. Genel başkan maaşı da dahil yöneticilerin maaşları sektörde çalışan işçilerin maaşıyla paralel olarak belirleniyor. İşçilere yalan söyleyen kim oluşa olsun disiplin kuruluna veriliyor.

7- Eğitim faaliyetlerini önemsiyoruz, Bağımsız-Sen’de işçi sınıfına rehberlik edecek kadroları yetişmesini hedefliyoruz!

Bağımsız-Sen’de sendika içi eğitimleri de tanımlayan bir “eğitim yönetmeliği” hazırlanacak. Binişik sistemde kademelendirilmiş eğitim programları yazılacak. Sendika içi seçimlerde adaylık süreçleri eğitim programlarına katılıp alınmış olan belgeler ile bağlantılı olacak. Sendikamızın gelirlerinin yüzde onunun üyelerin eğitimleri için harcanmasına dikkat edilecek. İşçi liderleri, geleceğin sendika kadrolarını yetiştirmeyi hedefleyeceğiz.

8- Toplu İş Sözleşmesi taslağı hazırlığında nasıl bir yol izleyeceğiz? 


Toplu sözleşme taslakları ilgili fabrikalardan işçi arkadaşların katıldığı toplantılarda hazırlanacak. Taslağın toplu pazarlık masasına konulabilmesi için ilgili işyerinden işçilerin katılacağı bir toplantı çağrısı yapılacak. Toplantıya katılan (ilgili işyerlerinden) işçilerin yüzde elli birinin onaylamadığı taslak toplu pazarlık masasına konulup pazarlık yapılamayacak. Toplu pazarlık sürecinde de ilgili işyerinden işçi temsilcileri kesinlikle pazarlık masasında bulunacak. Her pazarlık oturumu sonrası işçilere kesinlikle bilgi verilecek. Pazarlık bittikten sonra toplu sözleşme imzalanamayacak. İlgili işyerlerinden işçiler toplantıya çağırılacak. İşçilere gelinmiş olan aşama hakkında bilgi verilecek. Toplantıya ilgili işyerlerinden katılan işçilerin yüzde elli birinin oluru alınmadan toplu iş sözleşmesi imzalanmayacak.

9- Sendikalarımızda kadın işçileri yönetim kademelerinde görmek mümkün olacak!


BAĞIMSIZ-SEN’de işyeri temsilcilerinden başlayarak delegelikler, denetim, disiplin, yönetim kurullarında (hem şube hem de genel merkez düzeyinde) yüzde otuz cinsiyet kotası uygulanacaktır.

10- “Toplumsal Cinsiyet Dairesi” ve “Gençlik Dairesi” kuracağız!


BAĞIMSIZ-SEN, siyasetin kasvetli, ağır ve aşırı ataerkil havasından sıyrılmak ister. Toplum içerisindeki farklı cinsiyetten emekçilerin, genç emekçilerin sendikal hayatta yer almasına önem verecektir. Bunun için özel önlemler ve teşvikler yapacaktır. Gençlerin tercihlerini dikkate alan bakış açısı, politikaların yanı sıra hem kadınların hem de gençlerin sendikal harekete katılımını artırmayı hedefleyen fiziki düzenlemeler de yapacağız. İlerleyen yıllarda şehir merkezlerinde sendika kampüsleri oluşturmak, cafe, fitness, kuaför, restoran, yüzme havuzu, kütüphane ve hepsinden daha önemlisi çocuklar için gündüz bakım evleri bulunan binalar tasarlayacağız. Böylece genç işçiler de kadın ya da erkek işçiler de çocuklarıyla birlikte bu mekanlara daha istekle ve düşünmeden gelebilsinler istiyoruz.

11- Bağımsız-Sen’de yöneticiler ne kadar ücret alacak?


Sendikamızda yöneticilerin ücretleri tüzükte belirlenmiştir. TAVAN ÜCRET, sektörde imzaladığımız sözleşmede alınmış olan en yüksek işçi ücretinin 4 katını geçemeyecektir. Bundan çok daha önemlisi sendikamızda hiçbir yönetici, aldığı ücreti gizleyemeyecek ya da utanıp söylemezlik yapmayacaktır. Yani, Bağımsız-Sen’de çalışanlar ya da sendika yöneticileri, işçiler söylemekten utanacakları bir ücret, harcırah, yolluk, hizmet ödeneği ve benzeri para almayacak, alamayacaktır.